2021/761490 - Gıda, Su Analiz Ve Denetleme Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2021/761490
Sektör Sağlık Hizmetleri, Veterinerlik, Sosyal Hizmetler
İdare SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 17 Eylül 2021
İhale Tarihi 27 Eylül 2021 12:30

Temel

250 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Kamu İhaleleri
 • E-İhaleler
 • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
 • Doğrudan Temin İhaleleri
 • Sınırsız İhale Takibi
 • Sınırsız İhale Alarmı
 • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

550 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Temel Paket Dahil
 • AB İhaleleri
 • İhale Sonuçları
 • Kazanan Firmalar
 • İhale Arşivi
 • KİK Kararları
 • Yasaklı Firma Sorgulama

GIDA, SU ANALİZ VE DENETLEME HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI
SABANCI ÜNİVERSİTESİ


Gıda ,Su Analiz ve Denetleme Hizmeti  Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası                         : 2021 / 761490
1- Üniversitenin                                 

 1. Adresi                                                 : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul

 1. Telefon                                                : 0 216 483 94 24
 2. Elektronik e-posta adresi                    : mine.incircioglu@sabanciuniv.edu      

2- İhale konusu hizmetin

 1. Niteliği, türü ve miktarı                      : Gıda, Su Analiz ve Denetleme Hizmet Alımı ( 3 Yıllık)                                                                                                    
 2. Teslim yeri                                          : Sabancı Üniversitesi Kampusü - Tuzla/ İstanbul


3- İhalenin

 1. Yapılacağı yer                         : Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

b.   Tarih ve saati                                      : 27.09.2021  Saat: 13:00
      c.   Son teklif verme tarihi                        : 27.09.2021  Saat: 12:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

 • İdari Şartname
 • Teknik Şartname ve Ekleri
 • Teklif edilen malzemeye ait marka-model, teknik detay ve katalog bilgileri
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)
 • Sözleşme Taslağı ve Ekleri
 • Tebligat Taahhüt Formu
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküleri
 • SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge
 • Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge
 • Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge
 • Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi
 • ISO Belgeleri
 • İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede  belirtilen belgeler


5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2021/761490 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 250 TL ( İkiyüzelliTürk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

 

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi