Karekod Cihazı İçin Kartuş Alım İşi

İhale No 2330150
Sektör Bilgisayar, Büro Makineleri ve Parçaları
İdare Kilis İl Sağlık Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Kilis
İşin İli Kilis
Yayın Tarihi 22 Ekim 2021
İhale Tarihi 25 Ekim 2021 10:00

Temel

250 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Kamu İhaleleri
 • E-İhaleler
 • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
 • Doğrudan Temin İhaleleri
 • Sınırsız İhale Takibi
 • Sınırsız İhale Alarmı
 • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

550 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Temel Paket Dahil
 • AB İhaleleri
 • İhale Sonuçları
 • Kazanan Firmalar
 • İhale Arşivi
 • KİK Kararları
 • Yasaklı Firma Sorgulama

 

       
 

T.C.

KİLİS VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Merkezi Satın Alma Birimi

 
   

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

22/10/2021 15:51 - E-74465452 - 934.99 - 1575

00150799180

 
 

 

 

 

 

 

Sayı : 74465452-934 Konu : Karekod Cihazı İçin Kartuş Alım İşi Birim Fiyat Teklif Cetveli

DAĞITIM YERLERİNE

Kilis İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 İl Ambulans Başhekimliği ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu’nun 22. Maddesinin (d) bendi hükmüne göre alımı yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen hizmetin ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 25/10/2021 Pazartesi günü saat 10:00’e kadar Destek Hizmetleri Başkanlığı Merkezi Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1.       Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.

2.       Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.

3.       Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

4.       Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir. (Ödemelerde fatura tarihine göre yapılan sıralama takip edilecektir. Muhasebe Biriminde nakit sıkışıklığına bağlı ödeme süresinin uzaması durumunda

yüklenici ödeme süresine itiraz edemez.)

5.       Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.

6.       Teklif Mektubu yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi’ne kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 813 33 99 no’lu telefona faks edilmesi veya kilismerkezisatinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.

7.       Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8.       Söz konusu Teklif Mektubu’na ve Teknik Şartnamesi ’ne http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

9.       Teknik Şartname ektedir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S.N.

Cinsi

Miktar

Birim

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

Karekod Cihazı İçin Kartuş

10

Adet

 

 

 

Genel Toplam (KDV Hariçtir)

 

 


 

DAĞITIM:

Gerçek ve Tüzel Kişiler.

Merkezi Satın Alma Birimi                                                                                                                                                  Öncüpınar Mah. İstiklal Cad. No:118 Pk:79000 Kilis Merkez

Tel: 0348 822 15 15 Dahili : 142 Faks: 813 33 99                                                                                                        e-posta : kilismerkezisatinalma@gmail.com

İrt D. İNANDI

 

*

P- V0 —P ( F 5^0 w1)                                                                   ^ ^ oUJ,X

c^3 K p s£> VVo^ftA^c         <3 V <t^    ^ < r

 

 

 

Sayı     : 74465452-934                                                                                                       

Konu   : Kartuş Cihazı İçin Kaset Alım İşi

              Yaklaşık Maliyet Teklif Cetveli

 

22.10.2021

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Kilis İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 İl Ambulans Başhekimliği ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu’nun 22. Maddesinin (d) bendi hükmüne göre alımı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

YAKLAŞIK MALİYET TEKLİF CETVELİ

 

S.N.

Cinsi

Miktar

Birim

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

Karekod Cihazı İçin Kartuş

10

Adet

 

 

 

Genel Toplam (KDV Hariçtir)

 

 

DAĞITIM:

 

Gerçek ve Tüzel Kişiler.

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi