Tıbbı Sarf Malzeme Alımı

İhale No 2330149
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare KEPEZ DEVLET HASTANESİ
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Antalya
İşin İli Antalya
Yayın Tarihi 22 Ekim 2021
İhale Tarihi 27 Ekim 2021 17:00

Temel

250 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Kamu İhaleleri
 • E-İhaleler
 • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
 • Doğrudan Temin İhaleleri
 • Sınırsız İhale Takibi
 • Sınırsız İhale Alarmı
 • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

550 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Temel Paket Dahil
 • AB İhaleleri
 • İhale Sonuçları
 • Kazanan Firmalar
 • İhale Arşivi
 • KİK Kararları
 • Yasaklı Firma Sorgulama

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya Kepez Devlet Hastanesi

Sayı :                                                                                                                                                                                                 22/10/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem 5 KALEM MALZEME ALIMI (ECZANE 2021-49) işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 27.10.2021 tarih ve saat 17:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şakir GÖKÇE
İdari ve Mali İşler Müdürü27.10.2021 - 17:00

Kepez Devlet Hastanesi

Kepez Devlet Hastanesi

Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi


Satınalmanın Yapılacağı Birim: Kepez Devlet Hastanesi

Eğer alım tıbbi malzeme içeriyor ise teklif edilen tıbbi malzemelerin ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösteren belgenin ve ayrıca üretici/distribütör firmalarca bayilerinin de ÜTS’de tanımlanmış olduğunu gösteren belgenin teklifinize eklenmesi gerekmektedir. Teklif edilen malzemenin barkod numarası teklifte belirtilmelidir. Yapılacak olan alımın ödeme vade süresi 12(oniki) ay ve üzeri olarak öngörülmektedir. Gerek görüldüğü takdirde malzemenin numunesi talep edilecektir.

Devlet Hastanesi Baştabipliği 07060 ANTALYA

Telefon: 2423391100 D.Temin:2025-2015-1903/İhale:2391-2026 Faks: 2423392800 V.D. :Düden Vergi No: 0700357720 e-posta: kepezdhsatinalma@gmail.com Elektronik ağ: http://kepezdh.saglik.gov.tr/

 

1-    Peristaltik pompa tüpü, bölümde kullanılan sistem ile uyumlu ve pompa kalibrasyonunu bozmayacak yapıda olmalıdır.

2-    Pompa tüpü serumdan kateter bağlantısına kadar tek bir parça ve 300 cm +/- 25 cm uzunluğunda olmalıdır.

3-    Pompa tüpü serum giriş kısmı hem şişe ve elastik torbasına uyumlu bağlantıda olmalı ve damlalık içermemelidir.

4-    Pompa tüpünün orta kısmında pompaya gelecek kısmı silikon yapıda 30 cm +/- 5 uzunluğunda olmalıdır. Silikon kısmın dış çapı 8.0 mm, iç çapı 5.0 mm olmalıdır.

5-    Pompa tüpünün silikon kısmı iç çap ölçüsü 3,2 mm +/- 0,10 mm olmalı ve pompaya uygun olduğuna dair cihaz üreticisinden teyidi bulunmalıdır.

6-    Pompa tüp seti steril ambalaj içinde bulunmalıdır.

7-   

 
   

Pompa Tüpü bölümde mevcut olan cihaz ile uyumlu çalışmalı ve uygunluk alınmalıdır.

1-

2-                                                              Elektrot yüzeysel kullanılabilmelidir.

3-                                                              Her bir elektrot ayrı bir kablo ile cihaza bağlanmalıdır.

4-                                                              Kablo bağlantıları klinikte mevcut cihaza uygun olmalıdır.

5-                                                              Yüzeye yapıştırılacak elektrotlar ürodinami sırasında ıslandığında sinyal iletimini bozmayacak özellikte olmalıdır.

6-                                                              Elektrotların yapısı dairesel şeklinde üretilmiş olmalı ve anal sfınktere daha fazla yaklaşabilmelidir.

7-                                                              Elektrot üzerindeki kablo uzunluğu 60cm +/- 5 olmalıdır.

 

 

 

 

REKTAL KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.    Kateter 4.5 Fr. kalınlıkta, yetişkin ve pediatrik kullanıma uygun olmalıdır.

2.    Basınç ölçümü sırasında detrusor basıncının negatife geçmesini önleyen delikli kateter yapısında olmalıdır.

3.    Kateter sistem ile hasta arasındaki bağlantıda ek yapmayı gerektirmeyecek şekilde 190-210 cm uzunluğunda olmalıdır.

4.     Kateterin hastaya girmesini kolaylaştırıcı introducer kısmı bulunmalıdır. Bu kısım 3,8 mm ± 0.5 mm çapında, 10 cm ± 1 cm uzunluğunda olmalıdır.

5.     İntroducer kısmı kateterin yerleştirilmesinde kullanıldıktan sonra kateterin üzerinden geriye doğru çekilecek yapıda olmalıdır.

6.     Kateter PVC meteryalden yapılmış olup şeffaf olmalıdır.

7.     
Kateter bölümde mevcut olan cihaz ile uyumlu çalışmalı ve uygunluk alınmalıdır.

 

1.    Basınç Modülü tek parça olarak steril paketlenmiş olmalıdır.

2.    Basınç Modülü üzerinde perfüzyon sistemi olmalıdır.

3.    Basınç Modülü 2,5V excitation voltajına uyumlu olmalıdır.

4.     Basınç Modülü -50 ile +500 cmH20 arasında ölçüm yapmalıdır.

5.     Basınç Modülünün bütün bağlantılarının kapakları olmalıdır.

6.     Basınç Modülü bölümde mevcut olan cihaz ile uyumlu çalışmalı ve uygunluk alınmalıdır.

7.    

           
           
 
 

En az bir yıl raf ömrü olmalıdır.

1-    Kateter ürodinami çalışmalarında mesanenin doldurulması ve basınç ölçümü için tasarlanmış çift lümenli 8 Fr. ve steril ambalajda olmalıdır.

2-    Kateter PVC materyalden imal edilmiş olmalıdır.

3-    Kateterin hastada posizyonunu sabitlemek için bağlantı halkaları olmalıdır.

4-    Kateter toplamda 190-210 cm uzunluğunda kullanımda başka ek malzeme gerektrimeyecek yapıda olmalıdır.

5-    Kateterin hastaya yerleştirilen bölümü 65-75 cm uzunluğunda olmalı ve devamında basınç ve pompa bağlantıları için uzatma hattı 125-135 cm uzunluğunda olmalıdır.

6-    Kateterin basınç hattı 4,5 Fr, dolum hattı 6 Fr. olmalı ve karışmaması için farklı renklerde üretilmiş olmalıdır.

7-    Kateterin lümenler arasındaki duvar yapısı “cross talk” meydana getirmeyecek materyal sertliğinde ve kalınlığında olmalıdır.

8-    Mesane doldurma lümeni dolum işleminin rahat yapılabilmesi için kateterin %70’ i kadar kalınlıkta olmalı ve bu çıkışın uzaklığı kateterin ucundan 1 cm den fazla olmamalıdır.

9-    Basınç ölçme lümeni kateterin %30’ u kadar kalınlıkta olmalı ve bu çıkışın uzaklığı kateterin ucundan 2 cm den fazla olmamalıdır

10-  
Kateter bölümde mevcut olan cihaz ile uyumlu çalışmalı ve uygunluk alınmalıdır.

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi