İşçilik Hesaplama Dönemi

Ücret, Yemek ve Yol Bedelleri

,
%
Gün
,
/ Gün
Gün
,
/ Gün

Varsa Prime Esas Kazancın Hesabında Esas Alınan Diğer Ödemeler

,

Aylık Primler

Artık Gün Maliyet Hesabı

Gün
Gün
Gün
Açıklamalar
İhale dokümanında, yemek ve yol bedelinin isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda (sadece işçilik ücreti üzerinden yapılan hesaplamalarda), artık gün sayısı alanına "1 (Bir)" yazılması gerekmektedir.

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Ücretinde Esas Alınacak

Fazla Çalışma Ücretinde Esas Alınacak

Asgari İşçilik Birim Fiyatları

Asgari İşçilik Maliyeti
Birim Fiyat
(Sözleşme ve Genel Gider Dahil Maliyet)
İşçilik Hesabında Esas Alınacak Aylık Birim Fiyat
Artık Gün Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat
Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat *
Fazla Çalışma Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat *

Engelli İşçi İçin Asgari İşçilik Birim Fiyatları

İşçilik Hesabında Esas Alınacak Aylık Birim Fiyat
Artık Gün Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat